מחירון משלוחים ע"פ אזורי חלוקה:

משלוחי פרחים באזור המרכז
משלוחי פרחים השרון

למחיר משלוח לישוב שאינו מופיע ברשימה, שאל את הנציג בטלפון 072-2570361